บริการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

TPS  ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารหนี้สินครบวงจร โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายกลุ่มธุรกิจตลอดมา

ทีมงานของ TPS ประกอบด้วยทีมผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ทั้งจากสายงานการบริหารหนี้โดยตรงและจากสายงานธุรกิจอื่นๆ รวมทั้งพนักงานมากกว่า 200 คน ที่พร้อมให้บริการเร่งรัดหนี้สินในรูปแบบและวิธีการของ TPS เพื่อบรรลุเป้าหมายการทำงานที่ตามความต้องการของผู้ว่าจ้างในทุกกลุ่มธุรกิจ เช่น บัตรเครดิต เงินกู้ เช่าซื้อ และอื่นๆ

บริการเร่งรัดหนี้สินที่ TPS นั้น เราใช้ระบบปฏิบัติการที่ความทันสมัยและมีมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของพนักงานเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ว่าจ้าง

พนักงานเร่งรัดหนี้สินของ TPS ผ่านการฝึกอบรม พรบ.การทวงถามหนี้ 2558 และผ่านการอบรมความรู้ความเข้าใจในรูปแบบและวิธีการเร่งรัดหนี้สินของหนี้ประเภทต่างๆ จึงทำให้รูปแบบการเจรจาของเรานั้นเป็นไปตามนโยบายและสามารถบรรลุเป้าหมายของผู้ว่าจ้าง

นอกเหนือจากการเจรจาเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์แล้ว เรายังมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเร่งรัดหนี้สินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• ขอบเขตให้การบริการ

ผู้ประกอบการกับผู้บริโภค


( B2C )
  • - หนี้บัตรเครดิต
  • - หนี้สินเชื่อบุคคล
  • - หนี้เช่าซื้อรถยนต์
  • - หนี้เช่าซื้อมอเตอร์ไซต์
  • - หนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย
  • - หนี้สินเชื่อเช่าซื้ออื่นๆ

ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ


(B2B)
  • - ค่าสินค้า/บริการ
  • - ลูกหนี้การค้า
  • - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ